Interesserte vil få bygget gratis mot riving. Kommunen kan også tenke seg å bidra økonomisk, dersom bygningsmassen blir gjenbrukt.

Bygget er på ca 500 m2 i to etasjer. Det er fra 1890-tallet og ble i sin tid flyttet fra Stav til der hvor det står nå.

Interesserte må melde seg innen 5.10. til

Torstein Hansen, tlf. 951 77 726, eller

Sveinar Kildal, tlf. 913 08 285.

Foto: Øyer kommune.