Rektor Lars Høglien takker for god innsats ved Aurvoll skole, og ønsker lykke til videre.