Hvis det skjer en alvorlig atomulykke på ett av Ukrainas operative kjernekraftverk og vinden blåser mot Norge, så kan det komme radioaktivt nedfall over norske områder. Det kan da bli nødvendig å iverksette andre tiltak for å beskytte helse-, miljø- og samfunnsinteresser.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. De har størst risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.

Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. Hovedgrunnen er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten. Ved et alvorlig uhell med ett av disse kan det bli nødvendig med jodtabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Ved svært alvorlige ulykker kan også voksne under 40 år få råd om å ta jodtabletter.

Anbefaler at kommunene har jodtabletter tilgjengelig
Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune.

Her kan du lese mer om jodtabletter.