Grønt nivå betyr blant annet at det kan være vanlig organisering av klasser og grupper. Kohortene utgår, og barn og elever kan være sammen på tvers av avdelinger, klasser og trinn. Men det vil fortsatt være smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold, og man skal fortsatt unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming. Ansatte er fortsatt anbefalt å holde avstand til andre ansatte.