Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Habilitering og rehabilitering

Tjenester – Habilitering og rehabilitering ikon

Nyheter og kunngjøringer – Habilitering og rehabilitering ikon

Privat fysikalsk institutt

Øyer kommune har avtale om driftstilskudd med 4 fysioterapeuter, det vil si 2 x 100 % driftstilskudd i Øyer sogn, og med 2 fysioterapeuter (i 150 % driftstilskudd) i Tretten sogn. For tiden praktiserer 1 av fysioterapeutene i Tretten sogn sin praksis med adresse i Øyer. Dette er en midlertidig løsning.

2017-12-04

Rehabilitering

Rehabilitering omhandler blant annet hjelp til opptrening av f.eks. etter skade/sykdom/ sykehusinnleggelse/avlastning og pleie- og omsorg ved livets slutt. 

2017-12-04
Stetoskop

Sykehjemslege

Sykehjemslegen er en rolle som har vokst fram i primærhelsetjenesten etter samhandlingsreformen. Lege med ansvar for medisinskfaglig behandling i botilbud med heldøgns pleie.

Øyer helsehus

Øyer helsehus

Øyer Helsehus ligger på Tretten og har både rom og omsorgsleiligheter.

2011-04-02