enten går det bra.jpg

"Det er en engasjert avdelingsleder, Kine Marie Wøldike, ved Øvregate bofellesskap i Øyer kommune som forteller om en reise med både usikkerhet og mye jobbing. Ingen ting av det de har oppnådd her har kommet gratis, og de har kranglet litt underveis også. Eller bruse litt med fjøra, som hun uttrykker det med et smil.

Når en kommunal virksomhet reduserer sykefraværet fra 8 til 4 prosent i løpet av ett år og opplever at ansatte kommer og ber om tilrettelegging selv, har leder vært rågod på ledelse. Men dette har ikke kommet av seg selv, og er resultat av samarbeid. Det har stilt krav til både leder og ansatte om innsats og åpenhet."

Les hele saken her: https://www.nav.no/no/Lokalt/innlandet/nav-arbeidslivssenter-innlandet/nyttig-%C3%A5-vite/halverte-sykefrav%C3%A6ret-%C3%B8kte-vi-f%C3%B8lelsen

Følg Nav Arbeidslivssenter Innlandet på facebook: https://www.facebook.com/arbeidslivssenterinnlandet/

Øvregate 2.jpg