Kreftforeningen delte uten deres hederspris for 2022 til professor Inger Utne og alle landets kreftsykepleiere. Øyer kommune gratulerer så mye! Her kan du lese saken.

 

I Øyer kommune er det Marit Linnerud som ivaretar denne rollen gjennom sin jobb som kreftkoordinator. Sammen med sine kollegaer i helse og omsorg gjør hun en uvurderlig jobb ved å legge til rette og planlegge for at kreftsyke og deres pårørende får god oppfølging.

Tilbudet gjennom kreftkoordinator gjelder for de som bor hjemme eller på institusjon, og for de pårørende. Du kan lese mer her.