Heimevernet, Opplandske Heimevernsdistrikt HV05 ved Oppland Utrykningsområde, skal øve i perioden 24. – 27. mai.

 

Dette vil medføre noe militæraktivitet og støy i Skarsmoen, Øyer kommune i Gudbrandsdalen. 

 

Mvh

PER GUNNAR HAGELIEN

Kaptein

Sjef UTR Oppland