Hvis flyværet blir bra i dag, skal vrakgods som har blitt samlet etter Tretten-brua bli fraktet med helikopter. Helikopteret skal frakte store sekker med vrakdeler til Øyervekta og et område i nærheten av brannstasjonen. Etter hvert blir avfallet, som har blitt ryddet opp langs elvebredden, fraktet videre til et mottak på Hamar. Helikoptertransporten skjer mellom klokka 8 og ca. 18.

Hvis det er for mye tåke, blir det utsatt og utført så fort som mulig, når flyforholdene er bedre.