Det er ledig svangerskapsvikariat 58% stilling som Helsefagarbeider i sektor Helse – og Omsorg, hjemmetjenesten fra 01.06.2019 til 28.04.2020.

Ansvarsområde:

Helsefagarbeider har et selvstendig ansvar for egen yrkesutøvelse og skal arbeide i henhold til ervervet kompetanse og erfaring, samt yrkesetiske retningslinjer og prinsipper for helsefagarbeider.

Ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

Tjenesten benytter Gat turnussystem, TQM kvalitetsprogram og Gerica dokumentasjonssystem.

Kvalifikasjonskrav:

  • Autorisert helsefagarbeider
  • Evne til å arbeide selvstendig, være fleksibel og arbeide i team
  • Fysisk god form da dette er et aktivt yrke
  • Førerkort klasse B
  • Krav om at medikamentkurs skal være bestått før tiltredelse.

Vi kan tilby:

  • Lærerikt og tverrfaglig miljø
  • Faglige utfordringer
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • To-delt turnus, med eget nattevakt-team.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her:

Politiattest og helseattest kreves.

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Helse og Omsorgstjenesten Øyer Helsehus

tlf 61 05 61 00 eller e-post  Helse og Omsorg Merkantil merkantil.ho@oyer.kommune.no          

 eller avdelingsleder Jorid Reistadbakken mob 901 38 306, Jorid.Reistadbakken@Oyer.kommune.no  

  Søknadsfrist: 17.03.2019