Helsefagarbeider ved Vidarheim barnehage

Arkiv-ID 18/2003

Vidarheim barnehage har ledig en 100 % fast stilling som helsefagarbeider fra 1.10.2018.

Stillingen er knyttet til et enkelt barn, og vil få ansvar for medisinering og være tett på barnet i løpet av dagen.

Tilsetting i kommunen på de vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 

Politi- og helseattest må framlegges ved tilsetting.

Ber om at søknaden fylles ut via kommunens elektroniske søknadsskjema.

Kopi av attester og vitnemål skal ikke sendes med, men legges fram ved et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 21. september 2018.