Nå er det   hovedinngangen på kontorbygget som skal benyttes når du/dere skal på helsestasjonen.  I helsestasjonslokalene  treffes jordmor, barnefysioterapeut og  helsesøstre. Lege er tilstede på  helsestasjonsdagene. Vi beklager eventuelle  ulemper flytteprosessen har medført.  Ny skilting kommer på plass etterhvert.  Velkommen til oss!