Alle opplever i perioder at foreldrerollen kan være vanskelig. Det gjelder enten du har en liten baby, en trassig 3-åring eller en 10 åring på full fart inn i puberteten. Vi ønsker å gi foreldre verktøy som er til hjelp i hverdagen, et «veikart» som gir retning. Det legges vekt på:

  • Hvordan man kan tolke barnets behov
  • Forstå barnets følelser
  • Takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende.

Helsestasjonen setter opp kurs mars 2020.

Temaene i kurset bygger på hverandre, så det er viktig å prioritere alle kursdagene.

Kurset er på Øyer helsestasjon mandager kl 1300-1430. Oppstart mandag 9.mars 2020. Kurset er over 7 ganger.

Påmelding til Øyer helsestasjon mob 94 78 64 63. Hvis fullbooket settes det opp venteliste.

 

Hilsen Liv-Kari Enge (46 90 51 74) og Stine Røssum Iversen (48 28 37 33)