Gjennom et spleiselag mellom de virksomhetene som holder til på Tingberg er det anskaffet hjertestarter som henger godt synlig på veggen i Servicetorget.

Den 10. februar ble det holdt kurs med 23 deltakere.  Jarl «Portveien» Goli var inspirerende og dyktig kursleder.  De som deltok har fått sertifikat på at de kan bruke hjertestarteren, og navneliste med telefonnummer er slått opp på veggen ved siden av hjertestarteren. Blir det bruk for den, skal det gå raskt å finne en som kan bruke den.

Hjertestarteren er på plass, men til tross for det håper alle likevel at det aldri skal bli behov for å bruke den.

Hjertestarter i rådhuset på Tingberg - Lite Foto Hanna Røberg.JPG