Å få fart på utbygging av bredbånd i Øyer er viktigere enn noen gang. Samtidig er det slik at bredbåndstilbydere ikke greier å få det til på kommersielle vilkår i svært mange områder av kommunen.  
 
Ønsker stimulering
Øyer kommune ønsker å stimulere til utbygging, men da basert på en kombinasjon av noe egne midler, noe bidrag fra de som får bredbånd og noe tilskudd fra staten.
 
En eventuell spleis mellom kommunen, abonnentene og staten, gjør at vi ikke kan prioritere absolutt alle områder i kommunen samtidig. Vi vet fra tidligere at det er mye mindre å få som tilskudd fra staten, enn det som er nødvendig for å dekke det faktiske behovet i Øyer. Vi har gjort en gjennomgang av de ulike geografiske områdene og identifisert hvor etablering av bredbåndsfiber kan tenkes å være innenfor rekkevidde. Vi har også en ide om hvilke områder som kan være aktuelle å få finansiert i 2021 og hvilke som vi antakelig må ta i påfølgende år.
 
Det er mulig å trykke seg inn via denne linken for å komme til kartet over hvilke områder i Øyer som muligens kan få fiberbredbånd dersom vi får tilskudd fra staten (sorte områder) og hvilke som vi ser for oss å be om pristilbud fra bredbåndleverandørene i 2021 (røde områder).
 
Kom med innspill!
Ønsker du å gi innspill vedrørende de sorte områdene eller røde områdene i Øyer, kan du gjøre dette frem til 14. mai 2021. Innspill sendes da postmottak@oyer.kommune.no


Spørsmål om selve bredbåndsprosjektet kan rettes til Dag Vågsnes, dhv@vekst.lillehammer.no

 
Innen 14. juni skal kommunen ta mer konkret stilling til hvilke områder som man kan komme i gang med basert på innspillene i høringsrunden og hva kostnadene for utbyggingen blir.