Planutvalget vedtok i møte 08.03.2016, sak 14/16 å sende forslag til forskrift om åpning av jakt på bever i Øyer kommune på høring.  

Uttalelse sendes Landbrukskontoret i Lillehammerregionen, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller til  postmottak@gausdal.kommune.no. Høringsfristen settes til 28. april.

Spørsmål vedr. forskriften kan rettes til Sigbjørn Strand ved Landbrukskontoret – mob 48032174