En arbeidsgruppe bestående av Torstein Hansen, Øyer, Ragnhild Huso Opsahl, Lillehammer, Gunhild Kveine, Gausdal og Lars Helge Engmo, Ingar Husemoen og Elisabeth Haukaas Bjerke GLØR, har utarbeidet et forslag til ny forskrift for kommunal renovasjon i GLØR – kommunene.

Bakgrunnen for revisjonen er tilpassninger og behovet for justeringer på bakgrunn av erfaringer siden 1. juli 2014, samt at det er planlagt innføring av en fjerde beholder for glass og metallemballasje.

OBS! Saken er oppdatert: GLØR

Høring renovasjonsforskrift - Annonse.JPG

Saksgangen er foreslått som følgende.

  • Behandlet i GLØR’s styre 30.11.2016 med vedtak om at dette legges ut til offentlig høring fra kommunene.
  • Høringsuttalelsene behandles i arbeidsgruppen
  • Tilbake til styre for innstilling til kommunestyrene for vedtak
  • Kommunestyrevedtak våren 2017.  Forskriften gjeldene fra 1. juli 2017.

Revideringen av forskriften er tilpasset gjeldende lover og forskrifter for kommunal renovasjon og gir grunnlag for en rettferdig og lik behandling av abonnentene i hele GLØR – regionen. 

Forskriftene gir også muligheter for differensiering og fortsatt stimulering til kildesortering. Den reviderte forskriften er utarbeidet med et overordnet dokument (Forskriften) og med to vedlegg som beskriver de praktiske forholdene ved renovasjonen. Ved senere revideringer kan vedleggene endres av representantskapet i GLØR, uten at selve forskriften trenger å endres. Dette er en mer praktisk måte å være à jour på de praktiske forholdene uten å måtte gjennom saksbehandling i kommunestyrene.

Du finner dokumentene i boksen Se også til høyre på siden. Vi har avdekket en feil i vedlegg 2 punkt 7, som er korrigert den 6.januar 2017.