Prins Christian Fredrik påla biskopene å se til at prestene holdt en ekstraordinær bededagsgudstjeneste den 25.02. i 1814, og under denne skulle folket avlegge ed på at de ville hevde Norges selvstendighet. Dessuten skulle det velges flere personer (menn) til å underskrive en adresse (brev) som skulle overlevers prinsen. Dessuten skulle det velges to personer som så skulle møte på et valgmøte i Christians amt (Oppland fylke) for å velge tre utsendinger til Eidsvoll.

Fra Den norske kirke sentralt har vi fått tilsendt mye materiale angående historien og denne gudstjenesten. Edvard Hoem har blitt bedt om å skrive en prolog. Den skal leses opp i forkant av gudstjenesten av ordfører Mari Botterud. Hoem har også skrevet til samlingsbønn og forbønn for dagen. Umiddelbart etter gudstjenesten blir det et tablå gjennom hvilket henvendelsen fra prinsen, oppnevningen av underskriverne (14 personer), opplesning av adressen og underskriving av denne, valg av de to valgmennene blir anskueliggjort. Dette skjer bl.a. gjennom et samarbeid mellom Kirkeakademiet og Teaterlaget.

Som valgkirke får Øyer også en kopi av den opprinnelige adressen, som skal henges opp i våpenhuset. Dessuten får vi en plakett som viser at Øyer kirke var valgkirke i 1814. Den skal monteres på en av portstolpene. Både kopien av adressen og plaketten får vi fra Riksantikvaren.

Mer informasjon her