Det foretas hogst  langs flere turstier steder i vinter:

  • Hogst etter vindfall og langs veglinjer i Kvams- og Skarsmoen. (Sør for Kvam, vest for Rustberg, Nord for Gamle Kongsvegen og øst for Skarsmoen skytebane) Hogsten foregår de kommende ukene, og mulig noe senere. I etterkant av hogsten vil det blir oppstart av anleggsarbeid for utbedring av vegene i området uten nærnere varsel.
  • Hogst langs pilegrimsleden ved Kløv, samt utbedring av skogbilveg. Skogen i området ved Kløv skal hugges. Rundt M.A.U.R. gjøres plukkhogst. Arbeidet har startet.

Det frarådes turaktivitet på de dager det er aktivitet i områdene, da det er svært uoversiktelig for entrepenører og risikoen for å skade seg selv og andre er høy.