Da er det klart for en ny runde med arrangementsstøtte. Alle oppfordrers til å lese de nye retningslinjene som ligger på her: http://www.lillehammer.no/arrangementsstoette.283314.no.html

Vi som alle andre er opptatt av bærekraft i våre arrangement, og vi har derfor  utviklet et sett med kriterier som skal fungere som retningsgivende og ei viktig sjekkliste for arrangører. Ønsker dere å søke så ta kontakt med undertegnede for en gjennomgang av disse.

Stein B. Olsen

Arrangementskoordinator

Tlf: +47 97 718106

steinb@lillehammer.com | Lillehammer.com