Øyer demensforening ble startet igjen i 2013 og har i dag ca. 30 medlemmer. 

Foreningen er nå ute med ny brosjyre, "Husk den som glemmer!". Denne finner du til høyre på siden.