Formål

Formålet med ordensreglene er å verne om hus og eiendom og skape trivsel for alle som til enhver tid bor i nabolaget/borettslaget.

Ro og orden

Det skal være alminnelig ro i leilighetene mellom kl. 23.00 til kl. 07.00 alle dager. Fester skal varsles nære naboer eller andre leietakere i felles leilighetsbygg på forhånd. Overtredelse av disse reglene vil bli ansett som mislighold av leieavtalen og kan føre til utkastelse.

Vedlikehold

Den enkelte beboer har ansvaret for å ta vare på sin leilighet med tilhørende utearealer og å holde dette ryddig. Beboerne har også felles ansvar for og plikt til å delta i rydding og vedlikehold av utearealer som fungerer som fellesarealer.
Der det er grøntarealer som hage og/eller plen skal disse klippes og holdes i orden.
Den enkelte har også ansvar for snørydding av egen oppkjørsel/parkeringsplass og gårdsplass.

Avfall

Alt avfall skal legges i dertil bestemte beholdere. Det er ikke tillatt å sette avfall utenfor eller omkring avfallsbeholderne eller andre steder utenfor leiligheten.

Endringer i boligen

Innvendige og utvendige installasjoner, oppussing, maling og andre tiltak som endrer leilighetens karakter eller utseende skal kun foretas etter avtale med utleier.

Brannfare

Beboerne må vise aktsomhet ved bruk av elektrisitet og alle former for bruk av åpen ild og brannfarlige produkter, slik at brannfare ikke oppstår.

Husdyr

Du kan ikke ha husdyr uten skriftlig tillatelse fra boligkontoret.