Alle planer består av plankart og bestemmelser,samt en planbeskrivelse

  • Plankartet viser hvor boliger, veger, lekeplasser, skoler osv skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene skal brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av veg eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.
  • Planbeskrivelse beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planen forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

En arealplan er juridisk bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

Hvis du ønsker å bygge noe på din eiendom eller dele eiendom, vil arealplanene gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.