Inntil 5 dekar: Gjelder skaden boligeiendom på inntill 5 dekar skal skade meldes til eget forsikringsselskap. Det samme gjelder også skader på hus og eiendom. Over 5 dekar: Skade på eiendom over 5 dekar skal meldes som naturskade til lensmannskontoret Skader som er direkte forårsaket av bekker, åer og som krever større sikringsanlegg skal etter hvert meldes til NVE via Øyer kommune. Dette vil det bli gitt nærmere informasjon om når skjema for anmodningsbistand blir tilgjengelig. I tvilstilfeller avklarer naturskadefondet og NVE hvem som skal håndtere saken.

23.5.13 - kl. 12.10