Snakk med noen du stoler på
Når vi er redde kan det føles god å dele tankene våre og sette ord på det som skremmer oss. Men det er viktig å tenke over hvem du snakker med, at det er noen som støtter deg og som du stoler på. Velg også å snakke med noen som ikke er like redd som deg selv da dette kan hjelpe deg å dempe redselen du kjenner på. Tilbring tid med andre. Å isolere seg kan øke redselen. Å dele det du er redd for kan gjøre redselen mindre og lettere å bære selv om den ikke blir helt borte.
 
Skjerm deg fra media
Nyhetene oppdateres ofte og vi går rundt med smarttelefoner og har derfor tilgang hele tiden. Når vi er redde har vi mennesker også et behov for å søke informasjon i form av bekreftelse eller avkreftelse på det vi er redde for. Vi kan derfor kjenne på et behov for å sjekke telefonen eller internett og media ofte. Likevel kan det være lurt å bestemme seg for å begrense hvor ofte og lenge vi sjekker til en gang om dagen og kun en begrenset mengde tid. Det er også lurt å unngå å se på nyheter rett før du skal sove. 
 
Gode rutiner
Når vi er mye redde er det ekstra viktig å opprettholde gode rutiner i form av mat, søvn og hvile. Å ha faste måltider og å legge seg og stå opp til samme tid kan bidra til å ivareta grunnleggende behov når vi er redde.
 
Aktivitet og frisk luft
Akkurat som vi trenger nok søvn og mat når vi er redde har vi også behov for å holde oss i fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet frigir endorfiner som gir en følelse av velvære og reduserer stresshormoner i kroppen. Fysisk aktivitet vil derfor hjelpe oss når vi er redde og bekymret. På samme måte vil en daglig tur ut slik at vi får frisk luft og sollys være gunstig for oss i perioder der vi er mye redde eller bekymret. 
 
Ta vare på deg selv
Når du er redd kan det hjelpe å gjøre noe du liker, noe du vet gjør deg godt. For noen kan det være å høre på musikk, det kan være å besøke en god venn, lage mat eller se film. Uansett hva som er en god aktivitet for deg så sett av tid til å gjøre det. Det hjelper også vår psykiske helse å gjøre gode ting som kan glede andre. Sett deg gjerne som mål å gjør noe fint for de rundt deg hver dag.
 
Aksept og fokus på her og nå
Det kan være vanskelig, men forsøk å akseptere at du er redd og har bekymringer rundt det som skjer. Dersom du har noen rundt deg som er mer bekymret enn deg selv, kan du kanskje hjelpe dem med å gjøre aktiviteter som gjør dem godt. Med aksept og forståelse både for deg selv og de rundt deg kan vi klare å overvinne den verste frykten. Slik kan vi tørre å klare å leve litt mer og ikke la frykten begrense oss i like stor grad. Minn deg selv på at du bor i Norge hvor vi er trygge og kan leve våre hverdagsliv. Barn er gode forbilder når det kommer til å leve livet her og nå og vi voksne kan også øve oss på å forsøke å rette fokus på det som skjer rundt oss akkurat nå. Hva du ser i rommet, ut av vinduet, å rette fokus på detaljene, lydene, luktene. Forsøk å beskrive det for deg selv, plant føttene godt i gulvet og ta noen rolige og dype pust. Slike enkle og korte pauser hjelper oss å redusere redsel og stress og å vende fokuset tilbake her og nå.