I løpet av vinteren har Øyer Arbeidssenter blitt frastjålet ferdig pakkede vedsekker, tomme vedsekker og nå sist denne uken 2 stykker vedsekkekanaler for oppsekking av ved. 
Brukere og ansatte er skuffet over at noen tar seg til rette og stjeler fra Arbeidssenteret. Det går ut over arbeidet til brukerne og økonomien til senteret.