Folkehelseinstituttet anbefaler at helsepersonell tar vaksine mot influensa årlig. 

Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere antall influensarelaterte komplikasjoner og i noen tilfeller dødsfall blant pasientene. Enkelte pasientgrupper har redusert effekt av vaksinen, dette gjelder for eksempel pasienter med nedsatt immunforsvar. Noen personer kan heller ikke få vaksine, for eksempel barn under 6 måneder. For disse utsatte gruppene er det spesielt viktig at helsepersonellet de er i kontakt med er vaksinert.

 

Du kan smitte andre – selv uten symptomer

Overføring av influensavirus skjer via luft, dråpe- eller kontaktsmitte. Influensa kan være mild eller asymptomatisk i så mye som 30% av tilfellene. Hvis du blir smittet, kan du spre sykdommen til andre selv om du ikke har tydelige symptomer. Voksne er vanligvis smitteførende én dag før symptomene utvikler seg og 3-5 dager etter at de er blitt syke.

Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren.

Kilde: www.folkehelseinstituttet.no

 

Helsepersonell i Øyer kommune får tilbud om gratis vaksine i disse dager, for å beskytte andre og seg selv.  

Tjenesteledere, avdelingsledere og fagutviklingssykepleier ble vaksinert ved Tretten legekontor i dag, helt smertefritt og fort gjort! 

 

Influensavaksinert.jpg

Nina, Karen-Marie, Kine, Grete og Hildegunn venter etter vaksinen er satt.

Karen-Marie.jpghildegunn2.jpg

Karen-Marie og Hildegunn stikkes av dyktige helsesekretærer.