Det blir influensavaksinering ved:

Tretten legekontor, tirsdag 23.oktober, fra kl. 08.30-11.00 og fra 12.30-14.30

Øyer legekontor, mandag 22.oktober, fra kl. 09.00-11.00 og 12.30-14.00

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av disse tidspunktene. Det er ikke nødvendig med timebestilling.

Pris pr. influensavaksine er kr. 220,-
 

Influensavaksine anbefales til alle over 65 år, beboere i omsorgsbolig eller sykehjem, gravide i 2. og 3. trimester, personer med diabetes type 1 og 2, hjerte- og lungesjukdom, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, nedsatt immunforsvar og personer med alvorlig overvekt (BMI over 40). Disse tilstandene gir økt risiko for alvorlig influensasykdom og komplikasjoner som kan føre til innleggelse på sykehus.