Risikogrupper for alvorlig forløp av influensa:
• Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
• Hjertesykdom
• Kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi)
• Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (som for eksempel organtransplanterte, kreft)
• Lever- eller nyresvikt
• Diabetes (spesielt dårlig regulert blodsukkernivå)
• Svært alvorlig fedme
• Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel barn med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik)
 
I tillegg har for tidlig fødte barn økt risiko for sykehusinnleggelse ved influensa. Risikoen er høyest for barn født før uke 32 i svangerskapet. Premature barn anbefales årlig influensavaksine fra de er 6 måneder (kronologisk alder) og opp til 5 år.
I tillegg til disse gruppene anbefales vaksine til de som bor sammen med – eller er tilsvarende nære – immunsupprimerte barn.