Øyer Legekontor: Fredag 16.oktober kl. 12.00-15.00.

Tretten Legekontor: Tirsdag 27.oktober kl. 09.00-11.00 og kl. 12.00-14.00.

Det er ikke nødvendig med timebestilling.