Oppdatert 14.03.20 klokka 12.00

PRESSEMELDING FRA ØYER KOMMUNE:

Ny lokal forskrift om forebygging av koronasmitte

For å begrense ytterligere spredning av koronaviruset innfører kommuneoverlege Anders Brabrand en forskrift som gjelder for Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal kommuner.

I forskriften, som består av ni vedtak, kommer det klare oppfordringer om blant annet bruk av kollektivtransport, gjennomføring av arrangement/forsamlinger og besøk på institusjoner.

I forskriften omtales også nye karantenetiltak, som vil gjøre karantenebrudd ulovlig.

Det er også vedtak i forskriften som omhandler hygienetiltak for alle som oppholder seg i de fire kommunene, hytteeiere inkludert.

Videre er det vedtak om å unngå reiser til og besøk fra områder som er rammet av koronasmitten, samt en henstilling til arbeidsgivere om å sørge for hjemmekontor til ansatte, der hvor det er mulig.

"Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i samfunnet vårt, og deres pårørende" uttaler kommuneoverlegen for de fire kommunene.

Følgende uttalelse fra ordføreren i Nord-Fron tiltredes fra ordføreren i Øyer:

«Vi har hele tiden hatt strengere råd og anbefalinger enn sentrale myndigheter har anbefalt. Vi håper at det er grunnen til at vi har klart å bremse smitten av korona. Ved å forskriftsfeste disse tiltakene strammer vi inn ytterligere. De rådene vi har gitt til nå, blir nå vedtatt gjennom denne forskrifta. Det er nå forbudt å gjennomføre sammenkomster som eksempelvis treninger og arrangement. Vi vet at vi med dette griper ytterligere inn i folks hverdag. Samtidig er jeg trygg på at folk i Nord-Fron vil følge opp på samme måte som vi har sett den siste uka. Jeg anbefaler alle å sette seg godt inn i forskrifta som nå er vedtatt», sier ordfører Rune Støstad.


Forskriften med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd, og gjelder fra 14. mars kl 12.00.

Med bakgrunn i forskriften blir det utarbeidet en plakat – denne sendes ut til bedrifter i de fire kommunene

Forskriften ligger vedlagt HER

 

Oppdatert 12.3.20 kl. 19.50.

Alle barnehager og skoler stenges

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget. 

Øyer kommune er pliktig til å opprettholde et tilbud i barnehagene og barneskolene for barn av personell innen disse kritiske samfunnsfunksjonene:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Vi oppfordrer likevel alle til å holde sine barn hjemme. 

Enslige forsørgere med jobb innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som nevnt ovenfor og barn der begge foresatte jobber innenfor de nevnte gruppene kan ved behov for et omsorgstilbud kontakte barnehagen og/eller skolen. Dette gjelder bare de som ikke har annen mulighet for ivaretakelse av barna og vi vil kunne be om dokumentasjon på behovet.

Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage og skole er stengt vil kommunen sørge for at får et tilbud. Dette vil skje i samråd mellom barnehagen/skolen og de foresatte.

Vi oppfordrer alle om å følge de generelle rådene gitt av myndighetene

Under følger oppdaterte felles kjøreregler etter fylkesmannens anbefaling:

Fylkesmannen i Innlandet anbefaler felles kjøreregler for å håndtere Koronautbruddet. Vi ber innbyggere i Øyer overholde følgende retningelinjer:

Oppdatert 12.3.20 kl. 13.30

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.

 • Hold hendene unna munn/ansikt.

 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.

 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.

 • Overhold karanteneregler.

 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor

 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig

 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper (får mer innspill)

 • Unngå utenlandsreiser.

 • Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.

 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.

 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.)

 • For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.

 • Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige, og kan forbys etter vedtak i kommunestyret.

 • Videregående i hele Innlandet anbefales stengt fram til 27. mars og tilrettelegger for fjernundervisning

 • Ungdomsskolene i Innlandet anbefales stengt fram til 27. mars. Vi oppfordrer til fjernundervisning og at kommunene vurderer situasjonen og tilrettelegger for elever som ikke kan være alene.

 • Barnehager og skoler fra 1. til 7. trinn. Kommuner som holder barnehager og skoler åpne og trenger ekstra bemanning må sikre forsvarlighet blant annet gjennom politiattester. Frivillig sektor kan være en ressurs.

 • Universitet/høgskoler bør stenge fram til 27. mars og tilrettelegge for fjernundervisning:

 • Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.

 • Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes.  Arrangementer skal risiko vurderes etter FHI sine retningslinjer.

 • Reiselivet må vurdere sin aktivitet opp mot anbefalte punkter (Hoteller, DNT hytter osv).

 • Fritidsaktiviteter for barn og unge utenfor skole og SFO anbefales vurdert. Kommunene må tenke alternativer, slik at ikke kjøpesenter ol blir nye samlingsplasser (unngå sammenstimling).

 • Det er fortsatt kommunelegen i den enkelte kommune som har endelig beslutningsmyndighet når det gjelder avlysning av arrangementer, treninger og stenging.

Oppdatert 11.3.20 kl. 20.45

Fylkesmannen i Innlandet anbefaler felles kjøreregler for å håndtere Koronautbruddet. Vi ber innbyggere i Øyer overholde følgende retningelinjer:

'Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
*Hold hendene unna munn/ansikt.
*Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
*Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
*Overhold karanteneregler.
*Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.).  
*Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor.
*Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.
*Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.
*Unngå utenlandsreiser.
*Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.
*Unngå unødvendige flyreiser innenlands. 
*Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
*Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige
*Grunnskoler: Må opprettholde 1.-7. klasse, bruk om nødvendig frivillige
*Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
*Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
*Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.
*Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. Arrangementer skal risikovurderes etter FHI’s retningslinje.
*For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.   
 

Oppdatert 11.3.20 kl. 10.00

Alle som har vært i Italia eller Tirol (eller andre risikoområder i utlandet) skal være i karantene i 14 dager etter at de kommer hjem. Dette angår antagelig veldig mange nordmenn som:

 • enten kommer hjem fra ferie snart

 • eller som kom hjem fra ferie for under 14 dager siden

Disse skal nå skal i karantene ettersom rådet har tilbakevirkende kraft.

I tillegg frarådes nå reiser til samme områder.

 

Oppdatert 9.3.20, kl.8.00:

Karantene for alle personer som har oppholdt seg i risikoområde i utlandet for corona.

Det er nå innført bestemmelse fra FHI om at alle personer som har oppholdt seg i et risikoområde for corona skal i 14 dagers karantene. Dette skjer ved at aktuelle personer må holde seg hjemme og unngå kontakt med andre personer. Dette har tilbakevirkende kraft, slik at alle som har vært i et risikoområde innenfor siste 14 dager må nå gå i karantene.

Hvis man utvikler symptomer på coronasykdom i karanteneperioden må man kontakte lege eller legevakt for testing.Grunnen til at man må i karantene er fordi man kan utgjøre en smitterisiko for andre. Det tar 14 dager før man kan si med sikkerhet at man ikke lenger utgjør en smitterisiko for andre.

Oversikt over risikoområder for corona per 08.03.20:

Kina, inkl. Hong-Kong, Iran, Sør-Korea, Singaporte, Japan og Italia nord for Roma (Regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo).

Minner samtidig om viktige leveregler:

 • Ikke håndhilse.
 • Hold deg hjemme hvis du er sjuk.
 • Vask hendene minst fem ganger i løpet av dagen.
 • Nys i albue eller papirtørkle.

Informasjon oppdatert 3.3.20, kl. 21.00:

Det er nå påvist mange tilfeller med coronasmitte i Norge. Vi ønsker derfor å formidle følgende informasjon.

Nordmenn frarådes å reise til risikoområder for corona. Dette omfatter følgende områder pr. 03.03.20: Kina, Iran, Sør-Korea, samt Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte i Italia. Dette på grunn av den store spredningen av coronaviruset i disse områdene. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes og tar med seg viruset hjem til Norge.

Folkehelseinstituttets reiseråd i forbindelse med corona:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Utenriksdepartementets side om reiseråd (trykk på det landet du skal reise til):

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/

 

Forebygging:

Det er viktig at alle gjør det de kan for å hindre smittespredning av viruset i befolkningen.

Personer som har vært i risikoområder for coronasmitte skal ikke besøke sykehjemmet eller andre helseinstitusjoner. Hvis det likevel er strengt nødvendig med besøk skal den besøkende varsle institusjonen om dette på telefon på forhånd. Risikoområder for coronasmitte er Kina inkludert Hong Kong, Japan, Sør-Korea, Iran og regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte i Italia.

Helsepersonell anbefales å særlig vurdere fremtidige reiser med tanke på smittefare for corona. Helsepersonell som har oppholdt seg i risikoområder for corona skal holde seg hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst (se liste over aktuelle risikoområder lenger opp i artikkelen).

Når skal man mistenke smitte ved coronavirus?

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 1. Har vært i et område i verden med virusspredning (Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia)

 2. Har vært i nærkontakt med en person med påvist coronavirus.

 

Hvis man er i en av disse tre kategoriene innenfor siste 14 dager og får symptomer skal man få mistanke.

Hva gjør man ved mistanke om coronavirus:

Hvis man mistenker smitte med coronavirus skal man ringe fastlegen sin eller på legevakta (tlf. 116 117). Man skal ringe og ikke møte opp personlig for å unngå smitte til andre pasienter på venterommet. Hvis det foreligger mistanke om corona skal det gjennomføres testing. Dette får man instruksjoner om fra fastlegen/legevakta når man ringer.

 

Har du spørsmål om coronaviruset?

Se informasjon på hjemmesidene til folkehelseinstituttet: http://www.fhi.no/

Hvis du ikke finner svar der kan du ringe Folkehelseinstituttets publikumstelefon:  815 55 015. 

 

Anders Brabrand

Kommuneoverlege