Det blir drop-in vaksinering på Øyer Samfunnshus på Tingberg lørdag den 11. desember kl. 10-14. 
 
Tilbudet gjelder for:
- Alle aldersgrupper som skal ha 1. dose og 2.dose. Minimumsintervall mellom 1. og 2. dose for de som skal ha Comirnaty (Pfizer) er 3 uker og for de som skal ha Spikevax (Moderna) er 4 uker. 
- Alle over 65 år som skal ha 3.dose/oppfriskningsdose. Minimumsintervall mellom 2. dose og 3. dose er 5 måneder.
- Alle over 18 år som har underliggende helsetilstander som kan medføre alvorlig forløp av covid-19. Minimumsintervall mellom 2. dose og 3. dose er 6 måneder for de som er under 65 år. 
- Alle i aldersgruppen 55-65 år som skal ha 3. dose/boosterdose. Minimumsintervall mellom 2. dose og 3.dose er 6 måneder for denne aldersgruppen. 
 
For alle gruppene gjelder fortsatt at det må gå 1 uke mellom koronavaksine og influensavaksine. 
 
Minner også om drop-in vaksinering på Tretten Samfunnshus onsdag den 8. desember kl. 14-18 som er annonsert tidligere.