Det blir drop-in vaksinering på Tretten Samfunnshus den 5.oktober kl 16-18.

Det er også mulig å booke tid for vaksinering på Boots Apotek i Øyer: https://helseboka.app/b/s/3965445/t

 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose med koronavaksine til:

 • Alle personer fra 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp (se oversikt over hvilke helsetilstander dette gjelder under)
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. (Se oversikt over hvilke sykdommer dette gjelder under)
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.

Nå tilbys den oppdaterte koronavaksinen som gir bedre beskyttelse mot de nye variantene av viruset. Dersom man ønsker å få satt den opprinnelige vaksinen så er dette også mulig. Bare si ifra om dette til den som skal vaksinere deg.

Liste over helsetilstander som gjør at personer mellom 18-64 bør ta oppfriskningsdose med koronavaksine:

 • gravide i 2. og 3. trimester
 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt
 • immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller
 • lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller
 • diabetessenkomplikasjoner.

Liste over helsetilstander som gjør at ungdom mellom 12-17 bør ta oppfriskningsdose med koronavaksine:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 •  Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege