Øyer kommune tilbyr koronavaksine på drop-in onsdag den 17.11 kl. 12-18 på Tretten Samfunnshus.
Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen 65-75 år. De som ikke har fått 1. eller 2.dose i alle aldersgrupper, kan også møte opp på drop-in da.
 
Husk at oppfriskningsdose/3. dose først kan settes 6 måneder etter 2. dose og tidligst 1 uke etter at man har fått andre vaksiner. Det vil bli benyttet Pfizer til oppfriskningsdosen.
FHI anbefaler nå å sette oppfriskningsdose før influensavaksine.
 
Det er inngang på baksiden av samfunnshuset for bevegelseshemmede.