Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen. NB: ordningen gjelder for arrangementer der netto tap overskrider 25 000, og der organisasjonen mottar mindre enn 60% av sin samlede inntekt fra det offentlige.

Ordningen er operativ med søknadsskjema frem til og med fristen 21. april. Hva som skjer med arrangementer etter 30. april er ikke avklart ennå. 

Arrangementer innen idrett og frivillige organisasjoner forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, mens Kulturrådet forvalter ordningen for profesjonelle kulturarrangementer og festivaler.

Søk kompensasjon til idrett og frivillighet

Søk kompensasjon til kulturarrangører

Det ligger informasjon, veiledning og spørsmål og svar på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene. Musikkrådet har også en hjelpeside med spørsmål/svar og med trinnvis veileder for utfylling her. Veilederen kan brukes av alle aktører..

Har du behov for bistand kan du kontakte: Øivind Pedersen, Lillehammer regionen vekst, tlf: 90097116, oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no eller Stein B. Olsen, Visit Lillehammer AS, tlf: 97718106, steinb@lillehammer.com