Rittet: Fellesstart 134 km med start på Tingberg / ØYER og målgang på ILSETRA 
 
Løype: Fra starten på Tingberg lørdag 2. oktober kl. 1030 går løypa opp Haugsgutua – Gamlevegen – Sørbygdsvegen – Nermovegen – Gamlevegen og ut på Hundervegen. 
 
Videre går sykkelrittet FV 2522 ned til Fåberg, over Brunlaugsbru, FV 2530 opp Jørstadhøgda, ned til Segalstad, FV 2528 ned til Jørstadmoen, videre FV 253 til Vingnes, FV 2524 opp Reistadbakken, over til Saksumsdalen, ned Augedalen, opp til Forset, FV 255 ned til Segalstad, FV 254 opp til Svingvoll, ned Musdalen, tar høyre på FV 2532 Vestsidevegen til Tingberg / Øyer, andre gang inn i Haugsguta og videre til Nermo Hotell, ca. kl. 1330. Rittet går videre opp FV 2560 og Hundsetervegen til målgang på Ilsetra i ca. kl. 1410 for de første i feltet. Veien åpens igjen først når alle er kommet opp, og i mål ca. kl. 1500 NB. Om værforholdene med snølagt vei og minusgrader oppstår i forbindelse med planlagt målgang på Ilsetra lørdag 2. oktober vil denne endres til Lillehammer sentrum (Sigrid Undsets vei) 
 
Alle veier hvor sykkelritt går er godkjent av Politi og Vegvesen. Vakthold og sikkerhet blir ivaretatt av arrangør, politi, i tillegg at løypevakter og funksjonærer som står ved alle kritiske veikryss gjennom hele løypa.
 
Vi håper ikke rittet skaper problemer for dere i forhold til planer dere har denne dagen, men håper som sagt at denne informasjonen kan bidra til at dere kan planlegge litt ut fra hva dere nå får av informasjon. Informasjonsskilt (gule infoskilt) vil bli satt opp rundt løypetrasen 1 uke før løpet. Videre vises til informasjon i lokal media, og i sosiale meder. 
 
 
Med sykkelhilsen
Anders Eia Linnestad                
Rittdirektør                           
900 68 423      
 
Andre Solbakken
Løypesjef
 975 35 147
 
Rolf Borgos
Lokal arrangørklubb LCK
957 25 099