Det siste året har det blitt mer fokus på behovet for oppfølging av adopterte og adoptivfamilier etter en adopsjon. Rapporten  «Bedre føre var OG etter snart» som er laget av FHI på vegne av regjeringen, peker på at det er et stort behov for oppfølging. Etteradopsjon skal bidra med å dekke noen av disse behovene. Adopterte og adoptivfamilier er spredt over hele landet og mange oppsøker kommunenes hjemmesider for å finne ut av hva slags tilbud som fins der ute.

 

Etteradopsjon skal gi råd og veiledning til adopterte fra utlandet og deres adoptivfamilie. Adopterte og deres familier og nettverk kan kontakte koordinator om smått eller stort, og bli møtt av noen som lytter og gir råd og veiledning. Det kan dreie seg om tilknytning, skolestart, ungdomstid og identitet eller noe helt annet. For noen vil det være tilstrekkelig å snakke med koordinatoren, mens andre vil det være naturlig å henvise videre. Etteradopsjon skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt.

Tjenesten veileder også voksne adopterte i hvordan man kan gå frem for å finne mer informasjon om sin egen bakgrunn. Dette kan da være både det praktiske, men også fungere som en samtalepartner rundt den emosjonelle i en sånn prosess. 
Vi kan kontaktes på telefon, mail og via anonym chat på hjemmesiden.

Dere kan lese mer om tjenesten på www.etteradopsjon.no.
Vi er også listet opp under siden for hjelpetelefoner og nettsteder på Rådet for psykisk helse sin hjemmeside; https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder.

Kontaktinformasjon: