Kristian Hagen (se bilde) var den første i Øyer kommune som fikk montert ny trygghetsalarm og røykalarm. Disse alarmene er koblet opp mot alarmmottaket i Oslo. Trenger Kristian assistanse, er det hjemmetjenesten ved Øyer arbeidslag som rykker ut og hjelper han. Er det brann, ringer alarmmottaket direkte til 110. Dette er et suppelement, men tar ikke over ansvaret til huseier.

På Tretten er det byttet ut 43 alarmer og i uke 43 starter utrulling for fullt i Øyer. Totalt skal det ut ca 120 nye alarmer i Øyer kommune.

I perioden desember 2016 til 2018 skal Øyer kommune teste ut og anskaffe diverse velferdsteknologiske løsninger. Dette er løsninger som:

Ulike typer sensorer, en detektor som registrerer ulike påvirkninger, som for eksempel dørsensor, fallsensor og bevegelsessensor. Disse kan kobles direkte på trygghetsalarmen.

E-lås (elektroniske nøkler). En slik montering minimerer risikoen for nøkler på avveie. Montering av den fysiske låsen er svært enkel og gjøres uten større inngrep på døren, da den monteres utenpå eksisterende lås. 

Digitalt tilsyn. Dette er en tjeneste som er et trygt og diskret alternativ til fysiske tilsyn i hjemmet. Denne tjenesten er spesielt aktuell for brukere som har behov for tilsyn om natten. Hjemmebesøk på natten kan være problematisk fordi brukerne blir forstyrret og kan bli urolige. Digitalt tilsyn innebærer at disse tilsynene erstattes av et “besøk” gjennom sensorer/kamera som aktiveres ved bestemte tider eller ved bestemte situasjoner/behov. Tjenesten etableres i samråd med brukeren selv.

Kort film om tjenesten Glad i pappa Øyer.mp4

Mobil trygghetsalarm (GPS) Sporing med GPS er spesielt rettet mot personer med demens som lett kan gå seg bort. Dersom bruker har behov for hjelp trykker man på alarmknappen, da vil flere forhåndsdefinerte varselmottakere ringes parallelt. Den første som svarer settes i samtale med bæreren av den mobile trygghetsalarmen. Når systemet vet hvem som har besvart alarmen, deles denne informasjonen med posisjon til alle varselmottakerne. 

Kort film om tjenesten Broren min har demens Øyer.mp4

Integrasjon inn i fagsystemene og pasientjounal. Data og informasjon blir integrert med de eksisternede fagsystemene (og pasientjournal) som allerede er i bruk i kommunen. Dette forenkler innfasing av ny teknologi, fordi ansatte allerede er kjent med systemene.

Medisindispensere - Anskaffelse av multidosedispensere.

Kort film om tjenesten Multidosedispenser.mp4