Noen tar for sent kontakt med lege eller helsetjeneste. Da kan skadene ved f.eks. et hjerneslag bli mer omfattende. 

Ikke tenk at du fortrenger andre i køen. Og ikke vær redd for smitte ved frammøte hos lege, det er tatt forholdsregler slik at de som kan være smittet av korona holdes adskilt fra andre.

Ta, som vanlig, kontakt med fastlegen på dagtid, og legevakt forøvrig!