Inkluderingsfondets formål

Formålet med Inkluderingsfondet er å bidra til inkludering av barn og unge som ikke deltar i dag eller som står i fare for å falle utenfor, inn i organisasjonens ordinære aktivitetstilbud.

Slik kan vi sammen bidra til å nå målene i Fritidserklæringen.

Hvem kan søke?

Kun organisasjoner kan søke om inkluderingstilskudd for å bidra til at barn og unge kan delta i organisert fritidsaktivitet. Tilskuddsordningen vil i hovedsak prioritere søknader fra organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, men kan vurdere søknader også fra andre organisasjoner. Tilskuddet forutsetter en viss egeninnsats fra organisasjonen slik at midlene til rådighet kan hjelpe flest mulig.

Slik gjør du som foresatt

 1. Ta kontakt med en fritidsaktivitet ditt barn er interessert i og spør om han/hun kan begynne. En oversikt over fritidsaktiviteter finner du her.
 2. Start opp aktiviteten og ha det artig.
 3. Når faktura for treningsavgift (eller krav om egenandel turer o.l.) kommer - ta kontakt med leder/trener og si at dere har problemer med å betale denne og spør om klubben kan søke om å få dette dekket via Inkluderingsfondet i Øyer.
 4. Leder/trener kan da søke Inkluderingsfondet for å få dekket dine utgifter uten at klubben behøver å nevne at det er akkurat deg eller din familie dette gjelder. Søknaden er altså anonym og det er kun deg/din familie og Leder/trener som vet at dere har fått dekket dette via Inkluderingsfondet.

Hva kan det søke midler til?

 • Ulike inkluderingstiltak og prosjekt for barn og unge mellom 6 og 18 år. Prosjekter og tiltak som kan bidra til varig endring i organisasjonens inkludering og åpenhet vil bli prioritert.
 • Tiltak som kan rekruttere flere i målgruppen, og tiltak som kan forhindre frafall blant barn i målgruppen.
 • Kontingentstøtte til barn og unge i familier som ikke har mulighet til å betale selv.
 • Kontingentstøtte til cuper/turneringer/utflukter. Dette forutsetter at organisasjonen legger til rette for at barnet også kan delta i den ordinære aktiviteten resten av året.
 • Innkjøp av utstyr som kan lånes ut til barn som ikke har – egne utlånsordninger der medlemmene kan låne det de trenger for fast deltakelse.
 • Kjøregodtgjørelse til frivillige som kjøre målgruppen til/fra trening fast.
 • Andre tiltak som tydelig kan bidra til at flere barn og unge blir inkludering i organisert fritidsaktivitet.

Tips til søkere

 • Fritidserklæringen: I 2016 skrev regjeringen, KS og mange store frivillige organisasjoner under på Fritidserklæringen. Der avtalte vi å jobbe for at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst én fritidsaktivitet sammen med andre.
   
 • ALLEMED: På allemed.no kan dere få inspirasjon og veiledning til godt inkluderingsarbeid i deres egen organisasjon. Ta gjerne kontakt med Hilde Odden Rom om dere har spørsmål eller vil ha hjelp til å holde ALLEMED-dugnad i et foreldremøte, styremøte eller ledermøte. En ALLEMED-dugnad kan være et nyttig forarbeid før dere søker inkluderingstilskudd.

Søknad og søknadsfrist

Søknadsfrist: Løpende

Søknadskjema finner du (DOC) (PDF)her (DOC) (PDF). (DOC) (PDF)

Kontaktperson for ordningen:
Øyvind Selnes,
E-post: oyvind.arnold.selnes@oyer.kommune.no
Tlf: +47 976 34 550