Du treffer Ordføreren på:

Øyer bibliotek onsdag 7.juni kl.18.00- 19.30

Tretten bibliotek torsdag 8.juni kl. 17.30-18.30

Ordføreren spanderer kaffe og kringle og er der for å lytte til de sakene som du er opptatt av. Du kan stille spørsmål, eller komme med innspill og synspunkter.

Jeg håper riktig mange møter frem og legger frem sine synspunkter og saker, sier ordføreren.