Bli med og form Øyers kulturframtid!

Arbeidet med revidering av Kulturplan er startet opp, og det er ønsket at innbyggerne i Øyer skal få være med å spille inn ideer til planen i en tidlig fase. Nå har altså DU sjansen til å påvirke kulturpolitikken i Øyer i årene framover.

Det er nedsatt et politisk saksutvalg som kjører prosessen. Disse politikerne vil være til stede på møtet. Tanker rundt planen og dens oppbygging blir presentert - og innspill fra fremmøtte blir notert og forsøkt tatt med inn i det videre arbeidet. Planen er på overordnet nivå, og konkrete tiltak vil ikke prioriteres i denne omgang.

Følg med på Facebook om det skjer endringer i arrangementet.