Fra midten av november kommer vi til å sende ut spørreskjemaer til 400 av innbyggerne i Øyer kommune. Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at så mange som mulig vil svare på undersøkelsen og på denne måten hjelpe oss med å skape et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i Øyer kommune.

Spørreskjemaet kan fylles ut på Internett, eller du kan fylle ut det tilsendte papirskjemaet og sende det per post. Alle svarene blir behandlet anonymt og det hele skjer i henhold til Datatilsynets regler for personvern.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt i kommuneplanarbeidet, og offentliggjort både på internett og i øvrige media.

Dersom du er en av dem som får spørreskjema i posten, håper vi du tar deg tid til å svare!