Fra og med 2015 gjennomfører Øyer kommune årlige innbyggerundersøkelser. Det er viktig for oss å høre erfaringer fra de som bor i kommunen, for å kunne bedre kvaliteten på tjenestene våre og kommunen vi bor i.

I løpet av uka (uke 9) vil 400 av innbyggerne i kommunen motta spørreskjema. Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at så mange som mulig vil svare på undersøkelsen og på denne måten hjelpe oss med å skape et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i Øyer kommune.

Spørreskjemaet kan fylles ut på internett, eller du kan fylle ut det tilsendte papirskjemaet og sende det per post. Alle svarene blir behandlet anonymt og det hele skjer i henhold til Datatilsynets regler for personvern.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt i planarbeid i kommunen og offentliggjort både på internett og i øvrige media.