Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen.

Innkomne listeforslag:

Arbeiderpartiet 

Høyre

Kristelig folkeparti

Senterpartiet 

Sosialistisk venstreparti