Det foregår mye bandaktiviteter i kommuner som dessverre ofte går under radaren hos organisasjoner, og dermed går disse bandene glipp av ulike økonomiske midler. Innlandet musikkråd fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd. Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om kursstøtte. I 2019 fikk 508 kurs i Innlandet 2 510 485 kr i tilskudd fra Musikkens studieforbund.

Innlandet musikkråd ønsker at flere organiserte band benytter seg av denne muligheten! I 2020 er tilskuddssatsen inntil kr 105 per time med lærer, og inntil kr 45 per time uten lærer.

De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd er:

•           Minimum 3 deltakere med minimum 75% fremmøte.

•           Deltakerne skal være minimum 14 år (forstått som "fyller 14 i løpet av inneværende kalenderår").

•           Minimum 8 timers varighet.

•           Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart. Kompletteres med repertoar/litteraturliste.

 

Mer informasjon finner du her: https://www.musikkensstudieforbund.no/vo/veiledning . Ikke vær redd for å ta kontakt med  Innlandet musikkråd ved spørsmål 😊

Kontaktinformasjon: Eirin Lien, tlf.: 400 36 425
Innlandet musikkråd – regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund
www.musikk.no/innlandet / https://www.facebook.com/innlandetmusikkraad/