Øyer kommune er i gang med utarbeidelsen av Temaplan religiøse kulturminner 2021-2025. Høring for oppstartsnotatet er avsluttet og prosessen med å identifisere religiøse kulturminner i kommunen er i gang.

Har du kunnskap om kulturminner du synes burde prioriteres i planen? Ta kontakt med aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom på e-post: hilde.odden.rom@oyer.kommune.no eller tlf: 99 70 70 25.