Direkte skatt

Inntekts- og formuesskatt er de direkte skattene. Penger du tjener på arbeid, på næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd med mer, er såkalt inntektsskatt. 

Penger du tjener på en heltidsjobb eller en deltidsjobb skal du betale skatt av. Hvor mye skatt du skal betale kommer an på hvor mye du tjener. Tjener du under et visst beløp (fribeløp) i året betaler du ikke skatt.

Har du formue skal du også betale formueskatt. 

Sats for formueskatt: Skatteetaten - formueskatt


Alminnelig inntekt personer og selskaper

Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes.