INVITASJON TIL ÅPENT MØTE OM TRETTEN SENTRUM

Tretten er et levende lokalsamfunn med stort engasjement fra enkeltpersoner og andre. Stedet har mye og by på og er viktig for Øyer kommune. Det har kommet flere henvendelser og ønsker om å oppgradere sentrum slik at det blir enda mer attraktivt for innbyggere og besøkende. Det er mange gjester på Tretten i forbindelse med arrangementer bl.a. på Stavsplassen og Diner’n

Øyer kommune ønsker innspill og initiativ når det gjelder utvikling av Tretten sentrum. I den forbindelse inviteres det til et åpent møte for næringsdrivende og oppsittere

ONSDAG DEN 26. JUNI KL 19.00 I HAVREBUA PÅ STAVSPLASSEN

 

PROGRAM:

  • Velkommen ved ordfører

  • Status Tretten sentrum, planarbeid etc.

  • Innspill fra salen

  • Videre arbeid

Påmelding til hh@vekst.lillehammer.no innen den 21.06.19