Det å komme seg ut i frisk luft er viktig både for den psykiske og fysiske helsa. Derfor lanserer Norsk Friluftsliv nå kampanjen #1omdagen, der det norske folk oppfordres til å komme seg ut av døra minst en gang om dagen.
 
Hvorfor 1#omdagen?
Norsk Friluftsliv har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra til å inspirere det norske folk til å komme seg ut i naturen, som et grep for å ivareta den psykiske og fysiske helsa under koronapandemien. For mange er de vanlige grunnene til å komme seg ut nå forsvunnet, når de ikke lenger reiser til jobb, drar på besøk til venner, til fritidsaktiviteter og lignende.
 
Vi ønsker å minne om at selv om mye nå er stengt, er naturen fortsatt åpen – og håper at huskeregelen #1omdagen kan gi mange en ny grunn og motivasjon til å komme seg ut. Forskning viser at bare 10 minutter i grønne omgivelser senker stressnivået, og gjør at vi føler oss bedre.
 
Hva er #1omdagen?
 
#1omdagen er en oppfordring om å komme seg ut døra minst en gang om dagen. Målet er at det skal være så lavterskel at alle kan gjøre det på sin måte. Eksempler på #1omdagen kan være:
 
Sett deg på en stubbe og nyt dagslyset
Luft noens hund
La lunsjen eller middagen ute i dag
Utforsk en ny vei i nabolaget
Gå ut og tenn et bål med noen du er glad i
Gå en kveldstur med hodelykt
Er det snø – finn frem akebrettet og lek deg i nærmeste bakke
Nyt morgenkaffen i husveggen eller på en benk
Gå på fuglesafari i nærmiljøet
Gå ut og øv deg på kart og kompass
 
Vær med og del informasjon om kampanjen og spre oppfordringen videre.